Szegedi elérhetőségeink:
Szeged, Mikszáth Kálmán Utca 18
Mobil:                   +36 50/138-0014
Ügyelet (0-24):     +36 20/381-6610
E-mail:                  info.udvosseg@gmail.com
Nyitva tartás:       Hétfőtől – Csütörtökig: 8-16 óráig, Pénteken: 8-14 óráig

------------------------------------------------------------------------------------

„Üdvösséget csak a Teremtő adhat”
„Életünk e világon véges, végére már csak a számvetés marad. Aki dönt, felettünk áll, kezében vagyunk mindannyian” (Arold Péter)

„És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.” (ApCsel 2, 2-4)

Cégünk szolgálatában áll a gyászoló családok méltóság teljes kegyeleti szokásoknak megfelelő, temetkezési szolgáltatások lebonyolításában.